Nazornost

NAZORNOST PRI POUKU

 

Izvleček

Dejstvo je, da je praktičnega dela pri pouku vse premalo. Primanjkuje predvsem nazornosti, le-ta pa je lahko pogoj za večjo motivacijo. Z nazornimi oblikami pouka učitelj pridobi kar nekaj časa, razlaga je lažja in hitrejša. Uspešno nazorno delo z materialnim virom je lahko takrat, ko učenci snov perfektno obvladajo ne pa da se z njo mučijo. Prav tako pa nazoren pristop olajša razumevanje učencu, ki ima težave z obravnavano snovjo.

 

Ključne besede

Nazornost, abstraktnost, inovativnost, praktično delo, motivacija.

 

Uvod

Žal je danes pri pouku še vse premalo nazornosti in praktičnih oblik dela.

Preveč je verbalizma in neselektivne uporabe grafičnega gradiva. Učitelj v prepričanju češ, da ima premalo časa, hiti z obravnavo snovi in v pouk ne utegne vplesti več praktičnih oblik dela. Ujame se v kalup učnega načrta in predpisanega didaktičnega kompleta ter »preverjenih« učnih oblik in metod dela. To pa je lahko past, ki lahko zapre učenčeve ustvarjalne poti.

Mnenja sem, da na ta način učitelj ne da dovolj pozornosti učencu kot enakovrednemu subjektu v procesu pouka.

 


Nazorno – abstraktno

Vse večja uporaba računalniških, informacijskih in komunikacijskih tehnologij v procesu pouka je dobrodošla, a ne sme prevladati ali celo izriniti nenadomestljivih praktičnih oblik dela. Področje didaktike pouka, ki ga pokriva računalnik z programi, je seveda odlična nadgradnja praktičnih oblik nazornega pouka. Le-te pa mora učenec doživeti, si jih osvojiti in jih znati uporabljati. Praktična realna predstava je nenadomestljiva in je pomemben člen pri razumevanju abstraktno predstavljenih vsebin.

 


Kaj pa je nazornost?

Že Rousseau je postavil nazornost za najpomembnejše učno načelo pri pouku. Nazornost je pot od konkretnega k obstraktnemu. Je način pristopa k učencem, ko osmislimo zgradbo pouka s primernimi učnimi metodami in didaktičnimi pripomočki. Nazorna je lahko razlaga, ko ima učitelj primerno učilo in metodo dela. Odlična je lahko demonstracija konkretnega predmeta ter individualni pristop glede na potrebe učenca. V dani situaciji ob razlagi lahko uporabi učitelj; preprosto roke,  živo besedo, primeren predmet, zgodovinski vir ali demonstrira repliko. Ne sme zanemariti medijev, ekskurzij, ogledov, delavnic, priprave razstav, igre vlog in drugih oblik ustvarjalnega dela z učenci. Če je učenec nosilec aktivnosti, pa je še toliko bolj motiviran za delo.

 

Naredi in zapomnil si boš!

Dejstvo je da praktične oblike pouka znatno prispevajo k dolgoročni kvaliteti znanja in k osebni rasti učenca. S takim načinom dela učenci lažje izrazijo svoje skrite talente in interese. To pa je pogoj za aktiven motiviran pouk, ki lažje sledi novim trendom in zahtevam časa. Veliko resnice je v Kitajskem pregovoru, ki pravi: Povej mi in pozabil bom. Naredi in zapomnil si bom.

Dejstvo je, da je motivacija pri praktičnih oblikah pouka veliko večja, zato je tudi pomnenje učencev lahko trajnejše. Z nazornimi oblikami pouka učitelj pridobi kar nekaj časa, razlaga je lažja in hitrejša. Učitelj se pri obravnavi usmeri lahko na bistvene elemente in s z dodatno razlago bolj posveti učencem, ki imajo več težav z predstavami in razumevanjem.

Vse to govori v prid praktičnim oblikam pouka in nazornosti. Prav z nazornostjo lahko vzpodbujamo pri učencu motivacijo, ustvarjalnost in trajnejše pomnenje.

 


Naj bo šola tudi Hiša nazornosti!

Nazornost v veliki meri pogojuje ustvarjalnost in inovativnost učitelja. Za nazoren pristop učitelj ne potrebuje prav veliko. Prav je, da že v pripravi na pouk predvideva, kako bo predstavil in kaj bo uporabil za razlago določenega pojma. Brez nazornosti je za nekatere učence svet prav čuden, nestvaren, iracionalen. Potem pa se čudimo, da se učenci učijo snov na pamet, brez razumevanja pa tudi z odporom.

 

Pa znamo biti učitelji nazorni?

Ni dvoma, saj je to del naše strokovne izobrazbe. Res pa je, da prevečkrat tak način dela v razredu pogojujemo z uporabo primernih učil in pripomočkov. To pa je lahko past in naš izgovor, za zanemarjanje nazornih oblik dela.

Kako zanimiva je lahko šolska ura ob maketi, materialnem viru ali etnološkem predmetu. Tu si lahko zastavimo vprašanje; Ali smo že kdaj kupili narisan paradižnik ali kruh brez, da bi ga prej prijeli?

Zakaj je samo nam dovoljeno, da primemo in preizkusimo predmet, sadež, izdelek, preden ga kupimo. Tu je prostor za izjemno misel Jan Amosa Komenskega »Ničesar ni v razumu, kar ni bilo v občutkih«. Ali se v razredu držimo teh načel. Ne vedno. Pogosto povzdignemo glas, ko si želijo učenci nekaj neposredno ogledati ali otipati. »Ne dotikajte se predmetov, prosim, ne otipavajjte modela, ne vstajajte iz klopi…«

 

Ustvarjalnost učencev

Učenci so lahko zelo ustvarjalni pa tudi spretni, če jim to na nek način omogočimo. To, da nekaj potegnemo z interneta, ni vedno primerno in dovolj aplikativno. Dosti težje je neko idejo, pojem ali proces materializirati in nazorno predstaviti. Pogosto kar zanemarimo ali  pozabimo dati naloge kot so: naredite iz gline …, oblikujte model vulkana, predstavite pojem… Dajmo, omogočimo učencem tudi te ustvarjalne naloge.

 


Zaključek

V nekem oziru zavidam učitelju v preprosti afriški šoli, ki jo globalizacija z vsemi pridobitvami današnjega časa še ni pokvarila. Tu se mora učitelj resnično potruditi, da je pouk nazoren in privlačen. Katera znanja vse lahko učitelj posreduje s preprosto palico (gnomon), izkopanim gomoljem, kokusovim orehom, plastenko ali predstavitvijo domače koze. Prav tako pa so pomembna nameska učila, ki manjšajo prepad z razvitim delom sveta. To so: sončni kolektor, priročni laboratorij, prenosni računalnik ali model vetrnice za črpanje vode. 

Advertisements

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

%d bloggers like this: