RAČUNALNIK PRI POUKU GEOGRAFIJE

 

 

 

Uvod

 

Za vsakdanje delo in učenje potrebujemo vse več informacij. Prav informacija  je za slepega izrednega pomena in na srečo tudi računalniška tehnologija postaja vse bolj dostopna  slepim. Računalnik slepemu ali slabovidnemu učencu lahko delo le olajša, nikakor pa ne more nadomestiti prizadetega vida. Da pa je lahko računalnik koristen pripomoček za učenje in sredstvo sporazumevanja, se je v veliki meri potrdilo pri pouku.

 

Komunikacija in specialna znanja

 

V procesu celovitega usposabljanja in šolanja slepih in slabovidnih v Zavodu za slepo in slabovidno mladino učenci poleg predpisanega učnega načrta za redno osnovno šolo osvojijo tudi  posebna znanja iz komunikacije. Komunikacija obsega skupek svojevrstnih znanj, ki omogočajo slepim in slabovidnim učencem lažje povezovanje z okoljem. Na področju računalništva so to predvsem: strojepisje (desetprstno slepo tipkanje na pisalnem stroju in računalniku), računalništvo in spoznavanje ter uporaba prilagojene računalniške opreme za slepe in slabovidne.

Multimedija in druga standardna programska oprema, ki omogoča delo tudi z zvokom ali je prilagojena invalidom.

Komunikacija je za slepega temeljnega pomena. Prav internet pa omogoča kakovostno komunikacijo oz. povezavo slepega in slabovidnega z okoljem. Pri tem je potrebna vsaj naslednja minimalna prilagojena računalniška oprema (Braillova vrstica, JAWS, Govorec, Zoomtext).

Multimedijski programi in razna dodatna oprema  npr.  programi povečav, internet, so realnost. Računalniška tehnologija že danes omogoča več oblik in poti do informacij, kar vse bolj izkoriščamo tudi pri pouku. Dodatna računalniška oprema omogoča zelo široko uporabo raznih video-zvočnih in tipnih poti pri pouku.

Osnovni pogoji za uspešno delo slepega ali slabovidnega učenca na računalniku

·        Osnovna računalniška opismenjenost,

·        Znanje desetprstnega slepega tipkanja,

·        Upravljanje s posebno dopolnilno računalniško opremo,

·        Obvladovanje dela s posebnimi programi (JAWS, Zoom text),

·        Obvladovanje sredstev komunikacije,

·        Znanje braillove pisave…

 

 

Prilagoditve osebnega računalnika za slepe

 

Izpostavil bi le nekaj programske opreme in perifernih enot, ki jih slepi uporabljajo pri pouku.

 

Poleg standardnega osebnega računalnika se uporablja še  naslednja posebna oprema in programi:

 

·        Braillova vrstica,

 

·        Braillov in običajni tiskalnik,

 

·        Optični čitalec s posebnim programom za razpoznavo tiskanih besedil (OmniPage),

 

·        Zvočna tipna slika (NOMAD),

 

·        Zvočni izhod s programom in sintetizatorjem govora – JAWS,

 

·        Elektronska beležnica (Elobox) ali kombinacija Braillovega zaslona in beležnice (BrailleWave)

 

·        Modem – internet,

 

·        Multimedija.

 

·        program za snemanje zvočnih datotek

 

·        Uporaba prenosnega računalnika z vso opremo (internet, zvočni izhod, JAWS, Braillova vrstica, Braillov tiskalnik, optični čitalec, CD-enota),

 

 

Kombinacija brajeve vrstice z optičnim čitalcem, brajevim tiskalnikom in zvočnim izhodom slepemu omogoča delo na računalniku.

 

Brajeva računalniška vrstica

Brajeva vrstica je stranska enota za delo na računalniku. Slepemu zamenjuje zaslon. Preko nje lahko slepi učenec dela z besedilom, jih dopolnjuje ali pa prebira vsebine.

Slepemu učencu omogoča, da bere, preverja ali piše tekst na računalniku. Vrstica do neke mere slepemu nadomešča zaslon (zajame le del zaslona). Slepi lahko tekst bere, ga ureja ali vpisuje odgovore, s posebnimi program JAWS pa lahko dela tudi v Windowsih. Delo sproti preverja z otipom črk ali s sluhom (sintetični govor).

Računalniški zaslon je v znakovnem načinu dela razdeljen na 25 vrstic in 80 stolpcev. Brajeva vrstica, ki je uporabna le v znakovnem načinu dela, omogoča prikaz ene vrstice z zaslona. V eni brajevi celici je možno prikazati en brajev znak, ki je kombinacija dvignjenih in spuščenih točk. Učenci tako na računalniku samostojno pišejo referate, rešujejo teste ali dopolnjujejo odgovore. Vrstica vsebuje 40 ali 80 celic, razporejenih v vrsto. Za delo na računalniški brajevi vrstici sta osnovni celici dodani še 7. in 8. pika. 7. pika omogoča veliko začetnico, 8. pika pa pomeni številko.

 

Prilagoditve osebnega računalnika za slabovidne

Za slabovidne opremljen osebni računalnik omogoča povečave učnih vsebin, ki jih koristijo slabovidni učenci s programom CAR in MAGIC. Izjemno kakovostne so povečave v CAR programu. V tem programu lahko besedilo različno povečujemo, obarvamo črke in ozadje, prebiramo tekst v eni vrsti ali stran za stranjo. 

Povečevalnik zaslonske slike (Zoom text, Magic, CAR, Lupex Winmagic),

Poleg standardnega osebnega računalnika je potrebna še naslednja posebna oprema in programi:

 

·        Večji zaslon ( od 17” do 21”),

·         Programi povečav (Zoom text, CAR, Magic, Lupex, itd.),

·        Zvočna knjiga (Govorec),

·        Večji kurzor,

·        Multimedija,

·        Nomad.

 

Sintetični govor 

Sintetični govor slepemu z vajo omogoča poslušanje vsebin iz računalniških zapisov in sprotno zvočno preverjanje pri vnašanju teksta. Programska oprema je sestavljena iz programa, ki po določenem zaporedju sestavlja frekvence in iz svoje baze podatkov črpa zvoke, ki jih sestavlja v besede. Pri tem so upoštevane  zvokovno-pogovorne značilnosti slovenskega jezika. Z zvočno kartico in z ostalo programsko opremo ter z izgradnjo slovenske jezikovne baze bo zvočno branje še bolj dostopno slepim učencem.  

 

Avdio-taktilna naprava NOMAD

 

Nomad omogoča posredovanje govorjenih informacij o tipnih slikah, ki jih glasovno obarvamo. Tipne predloge namestimo  na posebno občutljivo (senzorsko) ploščo. Učenec lahko dela na Nomadu s tipnimi grafikami ali s tridimenzionalnimi  predlogami. Ker je naprava avdio-taktilna (zvočno-tipna), prihajamo do informacij z dotikom in zvokom. Učenec istočasno posluša govorjeno informacijo in občuti informacije s tipne predloge.  Učenec se lahko s pomočjo Nomada orientira, računa razdalje in površine. Na predloženem tipnem načrtu spoznava vsebino zemljevida, načrta, slike, diagrama ali samostojno išče odgovore na postavljena vprašanja. Nomad je primeren tudi za slabovidne učence.

Nomad slepemu v veliki meri zamenjuje vizualne multi-medijske programe. Prav občutek, da tipna predloga (zemljevid, slika ali predmet) oddaja slušno informacijo, pritegne slepega učenca, da raziskuje, se raje uči ali programira.

Računalnik je pripomoček za današnji čas in prihodnost. Računalniška »knjiga« je postala pomemben vir znanja tudi slepemu in slabovidnemu učencu.

 

Videča oseba v komunikaciji s slepim ali slabovidnim učencem

 

Minimalni pogoji:

·        Računalniška opismenjenost,

·        Seznanjenost z možnostmi in potmi komunikacije med videčim in slepimi ali slabovidnimi osebami,

·        Poznavanje posebne opreme in programov, ki omogočajo delo slepega in slabovidnega na računalniku

 

Zaključek

Raznovrstna oprema in specialni pripomočki omogočajo, da  učenci z različnimi individualnimi zahtevami vidne zaznave uspešno sledijo pouku in so pri praktičnih zaposlitvah samostojni in uspešni. Kot pogoj za izvajanje računalniško podprtega pouka je  ustrezna strojno-programska oprema z multimedijskimi računalniki in računalniška pismenost tako učitelja kot učenca.

Možnosti uporabe računalnika pri pouku je še veliko. Poseben izziv predstavlja možnost namestitve programa za delo preko računalniškega zaslona, ki bi slepim omogočila, da preko tipne predloge, ki jo prilepimo na zaslon,  raziskujejo oziroma delajo neposredno v izbranem  programu s pomočjo multimedijske opreme. Ta možnost je v primerjavi z Nomadom lahko še hitrejša. Več lahko slepi pričakujejo tudi od praktične uporabe dlančnika, zvočne knjige in satelitske navigacije, ki pa je predpogoj, saj omogoča orientacijo, ki je predpogoj za vsakršno aktivnost slepega.

 

Razlaga pojmov

Sredstva komuniciranja – sredstva, ki omogočajo slepim in slabovidnim učencem povezavo z okoljem. Ta sredstva so lahko računalnik, pisalni stroj, optakon itd.

NOMAD – računalniška zvočno-tipna slika, ki omogoča spoznavanje vsebine s tipom in zvokom (govorjeno besedo, določenim tonom ali sintetično govorno  informacijo).

Računalniška knjiga – sistem tekstovnih informacij na računalniku. Z brajevo vrstico in zvočnim izhodom je ta način računalniške informacije dostopen tudi slepim učencem.

Zvočna knjiga – knjiga, posneta na avdio kasetah, traku ali pa jo poslušamo preko zvočne kartice na računalniku.

Integracija  – pomeni vključitev slepega ali slabovidnega učenca v sredino, kjer je doma, kjer je njegova družina in prijatelji. Integracija ima v primerjavi z azilom vsekakor prednost, toda le v pogojih, da je slepi oz. slabovidni učenec enakovreden osebek v razredu in v okolju, kjer živi, da ima možnost in pogoje pri uresničevanju svojih specifičnih potreb.

 

Advertisements

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

%d bloggers like this: